Bekijk animatie

360scope

Thema’s als ‘vergrijzing’, duurzame inzetbaarheid en draagvlak onder veranderingen van een (pensioen)regeling leiden tot een nieuwe visie op de onderneming van de toekomst. Er ontbreekt vaak een integrale behandeling van HR vraagstukken. De samenhang, het overzicht en de regie is veelal niet aanwezig. 360scope biedt al deze aspecten wél geïntegreerd aan. Wij benaderen alles, vanuit het DNA van uw onderneming, met een ‘brede blik’. Hierbij creëren we draagvlak door op een geïntegreerde manier met alle stakeholders te werken. Zodat u kunt realiseren wat u wilt bereiken met uw employee benefits. Wat u als werkgever aantrekkelijker maakt.

Principes

U als klant staat centraal in de dienstverlening van 360scope. Dit betekent dat wij iedere opdracht geheel afstemmen op uw wensen en doelstellingen.

Specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in consultancy voor employee benefits bij ondernemingen.

Samenwerken

Graag slaan wij de handen ineen om samen met u aan het realiseren van deze doelstellingen vorm en inhoud te geven. Samen-werken dus, met nadruk op samen met u!

Oplossingen

Elke vraag heeft een voorvraag. In de praktijk wordt er vaak te snel ingezoomd op vraagstukken. Zo komt men tot suboptimale oplossingen. In plaats van vraagstukken ‘stand alone’ en ‘ad hoc’ te benaderen, plaatsen wij ze in hun multidimensionale context. Vandaaruit focussen wij op een oplossing.

360scope

Onze werkwijze kenmerkt zich door een gelaagde aanpak. Wij beginnen altijd met het inventariseren en ontwikkelen van een visie en de strategie ten aanzien van de inzetbaarheid van uw werknemers. Wat wilt u bereiken?

Vervolgens gaan we aan de slag met alle stakeholders om deze visie vanuit draagvlak te realiseren, zonder dat het van bovenaf is opgelegd.

Als laatste kunnen wij zorgen dat de relevante regelingen passend gemaakt worden en op praktische wijze doorgevoerd worden in uw onderneming.

Als gevolg van onze 360scope aanpak:

 • Elimineert u ‘ruis’ en inefficiency bij employee benefits
 • Krijgt u grip op en regie over  HR processen
 • Bent u vanuit het oogpunt van Risk Management ‘in control’ en compliant
 • Sluit de praktijk binnen uw onderneming naadloos aan bij uw strategie t.a.v. de inzetbaarheid van uw medewerkers

 

 

 

 


Gezondheid

Het welbevinden en de gezondheid van uw medewerkers is heel belangrijk en van directe invloed op uw bedrijfsperformance. 360scope gaat verder dan de bekende standaardoplossingen zoals verzuim- en WGA-verzekeringen, eigen risicodragerschap en arbodienstverlening.

Samen met u kunnen wij in kaart brengen wat uw visie is op ‘gezond werken’ en wat u als werkgever wilt uitstralen op dit gebied? De links met duurzame inzetbaarheid en medewerkerstevredenheid kunnen hierbij worden gelegd.

Onze gelaagde aanpak kan ook hierbij bestaan uit het assisteren bij het formuleren van beleid. Vervolgens via inventarisatie en analyse naar een samenhangend advies. Tot aan het opstellen van veranderdoelen en een projectplan inclusief de uitvoering en implementatie voor het realiseren van deze doelen.

Naast dat onze regie ook hierin tot optimale oplossingen leidt, analyseren wij nuchter de feiten. Daarbij onderzoeken wij welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Om deze vervolgens positief om te buigen naar uw wensen en doelstellingen.

Concrete verbeteracties

 • Analyse en benchmarking ziekteverzuim
 • Verbeteradviezen en -acties om het ziekteverzuim structureel te verlagen
 • Proactief gezondheidsmanagement
 • Proactief verzuimmanagement
 • Proactief re-integratiemanagement
 • Controle en interventie op lopende ziekte-/uitkeringsdossiers
 • Controle en correcties op lopende regelingen
 • Toetsing van uw beleid en regelingen aan wetgeving en cao
 • Implementatie van verander- en verbetertrajecten
 • Heldere rapportage en managementinfo

 

 Voordelen

 • Gezondere en blijere medewerkers
 • Betere performance
 • Aanzienlijke besparingen in tijd en geld, bijvoorbeeld ook door goedkopere premies voor uw risicoverzekeringen
 • U bent (weer) ‘in control’ en compliant

Wij geven u het overzicht en de regie (terug) over uw totaalpakket aan gezondheidsmanagement.


Pensioen

Pensioen is een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde.

De pensioenleeftijd gaat omhoog, waardoor mensen langer moeten werken, maar kunnen ze dat ook? De kosten stijgen door de lage rente en de vergrijzing, indexatie is niet meer vanzelfsprekend. Werknemers willen keuze en krijgen steeds vaker eigen verantwoordelijkheid voor hun ‘inkomen van later’. Hoe manage je pensioen in deze context? Is er draagvlak voor veranderingen of worden deze ‘opgelegd’?

Wij kunnen u helpen bij het passend maken van uw pensioenregeling. Passend bij de huidige tijd, het DNA van uw onderneming en de wens van de deelnemers om meer flexibiliteit. Aanpassingen waarbij we ook kijken naar het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico, vaak de zwakke plek in de regeling. Veel werknemers wéten niet eens van dergelijke regelingen, maar u betaalt er wel voor.

Door werknemers of hun vertegenwoordigers vroegtijdig te betrekken creëert u draagvlak voor het aanpassen van een regeling die past bij uw visie op werk, inkomen en vergrijzing. HR, Finance en Legal werken samen om tot een optimaal resultaat te komen, dat past bij de onderneming, past binnen de fiscale en juridische mogelijkheden en betaalbaar is en blijft. Wij helpen u graag bij het bereiken van dit resultaat.

Pensioendiensten

 • Toetsing van uw beleid en regelingen aan wetgeving en cao
 • Consultancy en projectmanagement in verandertrajecten; bijvoorbeeld bij een gewenste overgang van DB naar DC
 • Begeleiden bij de keuze van en overgang naar een andere uitvoerder
 • Optimaliseren van de pensioencommunicatie
 • Procesoptimalisatie door inzet van (big) data
 • BPF checks en juridische begeleiding hierbij

 

Voordelen

 • Meer tevreden medewerkers
 • Besparingen in tijd en geld
 • U bent (weer) ‘in control’ en compliant

Wij geven u het overzicht en de regie (terug) over uw pensioenregeling.

 


Varia

Pensioen, gezondheids- en verzuimmanagement vormen de speerpunten van ons dienstenpallet.

Vanuit 360scope kunnen wij ook oplossingen bieden op diverse andere terreinen van het, op de mensgerichte, HR spectrum, zoals:

 • HR gerelateerde AO / IC
 • Business school / opleidings’gebouw’
 • Begeleiding bij individuele financiële planning
 • Begeleiding bij voorbereiding op pensionering
 • HR Compliance trajecten (analyse, advies, implementatie)

Dit alles doen we vanuit een integrale benadering. Wij kijken verder dan alleen het ziekteverzuim, de pensioenregeling en de scholingsmogelijkheden. 360scope kijkt naar de effecten van al deze HR-regelingen in zijn totaliteit.

Ons doel is om u als werkgever aantrekkelijk te laten zijn én uw werknemers ‘fluitend’ hun pensioen te laten halen. Wij werken met topspecialisten om tot een optimaal resultaat te komen.

Opleiding

Om de 360scope benadering te borgen in uw organisatie, bieden we tailormade workshops aan voor alle stakeholders binnen uw onderneming

360workshops

Naast kennis van de nieuwste ontwikkelingen reiken we u, aan de hand van realistische praktijkcasussen, de tools aan om u de 360scope werkwijze stap voor stap eigen te maken. Naast dat dit leuk en leerzaam is, kunt u hiermee in de praktijk meteen uw voordeel doen.

Interesse? Informeer naar de mogelijkheden.
Partners

Samen met onze partners kennen wij de markt en de ontwikkelingen en zijn in staat om uw onderneming pro-actief en innovatief strategisch vooruit te helpen.

Partners

Wij werken nauw samen met een breed netwerk van specialisten op onder andere de volgende gebieden:

 • Ziekteverzuim management, arbodienstverlening en re-integratie
 • Juridisch, arbeids- en pensioenrecht
 • Actuarieel
 • Communicatie
 • Inzichten in (Big-) data en rapportages

Per project kunnen wij in overleg een team samenstellen. Hierbij werken wij volstrekt onafhankelijk, van welke partij dan ook, in het belang van u als klant.

Daarbij kan het van toegevoegde waarde zijn om korte lijnen te hebben met betrouwbare professionals die we kennen en van wiens expertise we overtuigd zijn.

Onze netwerkpartners, met wie wij bij voorkeur samenwerken, voldoen aan deze kwalificaties. Een ieder van hen onderscheidt zich in zijn specialisme door een vooruitstrevende visie en een bewezen trackrecord van excellente performance.Contact

Historie

360scope is een initiatief van Eric Bergamin (Bergamin Pensioenrechtadvies) en Wim Houtekamer (Houtekamer&Noordzij), ontstaan vanuit de ervaring die zij de afgelopen 20 jaar binnen hun vakgebied hebben opgedaan. Thema’s als ‘vergrijzing’, langer doorwerken en draagvlak onder veranderingen van een (pensioen)regeling leidden tot een nieuwe visie op de onderneming van de toekomst, die ze graag met de markt delen.

Anno 2016 wordt ‘pensioen’ als ‘lastig’ en duur gezien. Het eerste vanuit perspectief van HR; het tweede vanuit Finance. In grote projecten wordt pensioen dan ook vaak als een hete aardappel rondgeschoven, zonder duidelijke visie en regie. Er ontbreekt vaak een integrale behandeling van de voorzieningen om mensen lang(er) in dienst te houden.

360scope biedt al deze aspecten wél geïntegreerd aan. Enerzijds biedt het de strategische adviseurs die begeleiding geven aan HR en Finance bij het uitstippelen van strategie, beleid en lange termijndoelen: hoe zit het met het dna van een onderneming?

Daarnaast biedt 360scope adviseurs die meer ‘hands on projectmanagement’ kunnen doen bij het inventariseren van de wensen en behoeften bij de diverse stakeholders. Vervolgens kunnen ze, al dan niet met behulp van big data, keuzes voorbereiden en draagvlak creëren voor het realiseren van het beleidsdoelen, zowel voor de korte termijn als de lange termijn. Verandermanagement zal hier een belangrijke ‘driver’ zijn.

Uiteraard moet één en ander ondersteund worden door actuariaat, geïntegreerde communicatie, juridische ondersteuning en administratie. Deze disciplines zijn integraal onderdeel van het concept, maar niet zelf in de lead om tot verandering te komen, zoals dit thans zo vaak in de markt wel het geval is. Tenslotte moeten de goede providers worden gevonden die de strategie kunnen implementeren en omzetten in concrete regelingen.

 

Ons team

Ons team bestaat uit:
Eric Bergamin
Wim Houtekamer
Edwin van de Plasse

Werken bij

Momenteel hebben wij geen vacatures.

Wel zijn wij altijd geïnteresseerd om kennis te maken met enthousiaste talenten. Mail uw CV en een korte motivatie naar info@360scope.eu en wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek.

Contact

Graag gaan wij de dialoog met u aan over de mogelijkheden binnen uw onderneming.

360scope B.V.
Bahialaan 502
3065 WC ROTTERDAM

T +31 (0)10 463 77 57
E info@360scope.eu

KVK 66862299